Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-02-03)

Fra Samme til Sammme.
Christiania, den Sdje Marts 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I en vedlagt allerunderdanigst Melding 1 ) ere de med sidste Poster til mig indløbne Deres Majestæts Befalinger anførte, og af samme vil Deres Majestæt erfare, at de forventede nyere sifrerede Befalinger ej ere ankomne. En Lieutenant Hirsch og en Frikorporal Federspiel, som have meldt sig hos mig, ere afrejste med Lieutenant Riis, men paa forskjellige Skibe, og den sidste er endnu ej ankommen. De 2 sidste Poster medbragte aldeles intet Brev til mig.

Rygter tale om Russernes og de Danskes Overgang; disse modsiges af andre; bestemte Efterretninger haves ej. Saa snart den mindste Sandsynlighed haves, skal jeg ej bie et Øjeblik med at rykke ind; alt kan være beredt i faa Dage. Ved den fremrykkede Aarstid er hver Dag vigtig. Jeg længes inderlig efter det Øjeblik at kunne indmelde Deres Majestæt, at jeg er indrykket for at søge Forening med de Danske. Jeg venter hvert Øjeblik paa Efterretninger. Enkelte Skibe, men ikkun faa, ere ankomne.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.