Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-06-05)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 5te Juni 1809 2 .

Min kjære Kaas! Jeg takker Dem meget for Deres Skrivelse af 26de Maj 3 ; jeg beklager meget, at Tilførslen til Norge næppe i s. 80 Sommer bliver mulig; men saa snart det blot er muligt at faa noget afsendt, skal det ske. Jeg indsér ej, at Handelen i disse krigerske Konjunkturer kan mere understøttes eller gives Friheder, den ikke alt haver.

Vores Stilling med Sverig er ubehagelig; men den Sleskhed, hvormed de Svenske udmærke sig, er saare ubehagelig. Jeg vil blot ønske, at man i Norge følger, betræffende Sverig, blindt mine Bud. Det er et polisk og vanskeligt Folk. De give alle Haab til deres Trone og disponere dog derover efter eget Tykke.

Dersom Russerne indrykke, da maa Gothenborg og Strømstad snarest mulig af os tages. Man bør ej fra Norge gjøre andet end henholde dem fra norsk Side for, naar Øjeblikket kommer, at anfalde dem med Kraft.

Deres hengivne
Frederik R.