Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-06-08)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 8de Juni 1809. 1

Min kjære Kaas!

Alt viser mig mere og mere de Svenskes Falskhed. Den Maade, de ytrer paa, er alt for indlysende, til at jeg skulde sætte deres Sleskhed i Tvivl.

Deres Ønske er at forene sig enten med Norge og blive ét Rige eller en selvstændig Stat. Der er intet andet Middel end Tvang for at bringe dem paa andre Tanker. Naar Russerne rykke frem, bør vi gjøre det samme. At faa noget er dog vel bedre end slet intet. Gothenborgs Besætning er i dette Tilfælde vigtig.

Jeg er vis paa, at De søger at vinde dem, hvorpaa dette beror. Jeg gyser ved den Tanke, om jeg for min Ære og Landets Tarv var nødsaget at tage Mesurer imod dem, jeg agter, for at bevæge disse til Ensformighed i Handlingerne med mig. Dette maa De ej vise til nogen; det er for Dem alene. Jeg stoler paa Deres Iver for Staten og for mig personligen.

Frederik R.

11*