Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-06-17)

Fra Samme til Samme.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 17de Juni 1809. 1

Deres Durchlauchtighed vil have modtaget et Brev fra Os af Dags Dato, mærket Nr. 1, og hvis De, efter at have gjort sig bekjendt med dets Indhold, finder det fornødent at rejse her ned for at tale med Os, saa er det Vor Vilje, at De forinden Deres Afrejse overdrager Kommandoen udi Deres Fraværelse til Generalmajor v. Lowzow, som den ældste General ved den aktive Armé, og beordrer Deres Stab at gjøre Tjeneste ved ham samt instruerer ham selv om det nødvendige af Vore Befalinger, som der i Deres korte Fraværelse kunde være nødvendige for ham at vide.

Frederik R.