Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg FRA: Frederik 6 (1809-06-28)

Bogens indhold
Afsender:
Frederik 6
Modtager:
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Christian August, Frederik Julius Kaas, Marcus Gjøe Rosenkrantz og Regeringskommissionen
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Carl Theodor Sørensen, 1824-1914
Dato:
1809-06-28
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Fra Kongen til Regeringskommissionen.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 28de Juni 1809 1 ).

Regeringskommissionens Forslag bevilges saaledes, at samme herved berettiges til at udstede for nevtrale og med Os allierede Magters Skibe Lejdebreve for at bringe Korn, Fedevarer, Medikamenter, Salt og Klædevarer til Norge, imod at disse betales med norske Produkter, samt at Lejdebrevene ej gjælde længere end paa én Rejse og i øvrigt ej udstedes til at gjælde længere end til den 1ste December d. A. Alle andre Varers Indførsel skal paa det strængeste holdes over, at de ej indføres.

Ligeledes skal samtlige Øvrigheder i Vort Rige Danmark af Os instrueres at respektere disse Lejdebreve, alt paa den foreskrevne Maade.

Frederik R.