Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-06-28)

Fra Kongen til Kaas. 2 )

Jeg takker Dem meget for Deres Opmærksomhed og Iver. Jeg haaber, at min i Dag afgivne Resolution vil skaffe gode Frugter for mine brave tro Nordmænd.

Den kommanderende General er vist klog og ivrig. Maatte hans Efterretninger blot altid være paalidelige; det er saa yderst vigtigt, naar man skal handle med en Armé. De Svenske maa tvinges til det, de ej godvillig vil gjøre, og som er deres sande Vel. Energi fra vor Side samt gode Efterretninger er for et Angreb uadskillelige Ting.

Deres hengivne
Frederik R.