Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-07-25)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 25de Juli 1809 1 .

Min kjære Kaas! De bedømmer alt aldeles efter min Maade at bedømme Sagen paa. Dersom det lykkes mig at give de Svenske en Kontralektion, da skal jeg inderlig glæde mig derover for mit kjære Fædreland. Jeg haver udnævnt Prins Christian August til Statholder i Norge og til Feltmarskalk, ansat min Svoger, General Prins Frederik af Hessen, til Kommandant over den norske Armés 1ste Divisionsdistrikt, alt under Prins Christian August. Derved vindes: 1) at han ej kan antage det gjorte Tilbud, for det andet: hans Følelse ej at handle mod Mænd, som ere saa aldeles for ham og vilde have ham i deres Midte, [skaanes].

Sig mig dog, hvad Stemningen er i Byerne. Er det sandt, at Kjøbmændene ønske at forenes med Sverig, uansét om Norge blev forenet med Danmark. Nationen kan ej mene, langt mindre ønske det, men, hvad Byerne sige, er ej Folkets Stemme, naar disse ej misledes af Kjøbmandsstanden. Endnu maa jeg tilføje, at Russernes Tilbagemarche fra Sverig eller fysisk Umulighed ere de eneste Bevæggrunde, der kunde afholde Angrebet imod Sverig fra norsk Side.

Deres altid hengivne
Frederik R.