Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August, Frederik Julius Kaas, Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Marcus Gjøe Rosenkrantz og Regeringskommissionen (1809-07-25), Danmarks Breve. Set d. 31/07-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F002155044%252F002155044_000-L0021550440000090