Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-09-26)

Fra Kongen til Kaas.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 26de September 1809 1 ).

Det gjør mig ondt at vide Dem i den Uenighed med Prins Christian August. Der hører stor Forsigtighed til at omgaas ham; thi det er vist unægteligt, at han har mangen Tanke, som maa gjøre ham Skæbnen utaalelig. Derved, med en fin Følelse, er det naturligt, at han er mistænkelig og let at opirre imod enhver, der modsætter sig ham.

Jeg tror. De har været altfor heftig ved Dejeuneren, og at dette har foranlediget Rygtet, at De skulde have kaldet Prins Christian en Forræder.

Jeg finder Deres Svar fortræffeligt og haaber, at Sagen nu falder bort.

Freden med Sverig er vist meget nær, og da vil den bedste Lejlighed komme for at faa Prins Christian August til at forlade en Post, hvori ingen Dansk kan se ham med Glæde.

Deres Forslag betræffende Sverig er aldeles skrevet af overdrevent Venskab for mig; men jeg kan paa ingen Maade indlade mig i samme, og jeg maa indstændig bede Dem at aflade fra Forslag, der i Sandhed ej ere nyttige.

Lev vel og vær forvisset om mit Venskab for Dem.

Frederik R.

23*