Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-10-21)

Fra Kongen til Christian August.
Kiel, den 21de Oktober 1809.

Jeg takker Dem meget for Deres Depeche, af 8de Oktober. Jeg vil aldeles henstille til Dem, om De vil rejse eller ikke. Det kommer an paa, hvad Indflydelse det kunde have paa alt; thi intet bør ske, som kan hindre eller vanskeliggjøre, at den svenske Krone tilfalder Dem.

Jeg er aldeles redebon at se Dem hos mig, inden De rejser, blot naar det ej skader Sagen; thi det vigtige Objekt, at De faar den svenske Krone, er mig for vigtigt for at ønske noget, der heri var skadeligt.

De Rygter om Kancellipræsident Kaas gjøre mig meget ondt, og mig er og bliver Sagen en mørk Tale.

Noget bestemt om Freden imellem Frankrig og Østerrig haves ej endnu. I Morgen afgaar jeg med min Familie til Kjøbenhavn.

Deres hengivne
Frederik R.