Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Julius Kaas FRA: Frederik 6 (1809-10-21)

Fra Kongen til Kaas.
Kiel, den 21 de Oktober 1809 1 ).

Min kjære Kancellipræsident Kaas!

De maa aldeles afbryde al Konnexion med Armfelt, og at give ham Kopi af Samtalerne, De har haft med ham, eller noget andet Dokument, vilde blot give Anledning for denne sjælden fine Mand at intrigere for sig selv. Freden er desuden nær, følgelig alt sligt for Øjeblikket ufornødent.

Jeg beklager meget den Stilling og den Fod, De er kommen paa med Prins Christian August. Det er vanskeligt heri at tage en Beslutning; thi efter Rygter bør man ej gaa. Jeg beder Dem at raadføre sig med Prins Frederik af Hessen, min Svoger, hvem jeg har paalagt at forelæse Dem, hvad jeg har skrevet herom.

Deres hengivne
Frederik R.