Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-11-09)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 9de November 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I dette Øjeblik, da Kureren Lieutenant Holten skulde afgaa, erholder jeg under Haanden fra Statsraad Adlersparre det Bilag, hvoraf Afskrift allerunderdanigst vedlægges, i hvilken Henseende jeg maa ansøge om Deres Majestæts allernaadigste Resolution snarest mulig 1 ).

s. 203 Maatte dette ej være en Følge af det i Dag allerunderdanigst indmeldte. Ligeledes indeholder forbemeldte Skrivelse, at Fredstraktaten med Sverig fra Kejseren af Rusland er bleven ratificeret.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.