Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-11-21)

Fra Samme til Samme.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 21de November 1809 1 ).

Vi have denne Gang blot at underrette Dem om, at Fredsunderhandlingerne i Jønkøping ere i fuld Gang, og at de Svenske søge at lette alt.

I Anledning af det, som har staaet i det engelske Oppositionsblad betræffende den norske Handel, da have Vi i Statstidenden søgt at gjendrive denne Sag; thi Stiltienhed syntes Os i denne saa ubehagelige Sag altfor farlig 2 ).

Vi slutte med de bedste Ønsker for Dem.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.