Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-12-13)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 13de December 1809 2 ).

Deres Rapport af 7de December haver jeg rigtig modtaget. Da Freden i disse Dage vil være undertegnet, saa indsér jeg ingen s. 213 Vanskelighed mer for, at De indtræder i Deres nye Post, Tvært imod tror jeg det nyttigt, at De rejser, saa snart Freden er undertegnet, og af alle, som ere Kompetenter, kunde ingen være mig kjærere paa paa den svenske Trone end Deres Person, og jeg haaber at vise Dem mit stedsevarende Venskab.

Betjentene ved Regeringskommissionen skal jeg vist sørge for ved forekommende Lejlighed.

Ligeledes skal jeg sørge for Overkvartermester Darres efterladte Familie. Jeg agtede Manden altfor meget for ej at bidrage til dens Forsørgelse.

Jeg venter i Dag Baron Selby med den fra svensk Side undertegnede Fredstraktat.

Saa snart samme kommer, skal De vorde underrettet derom.

Deres altid meget hengivne Ven
Frederik R.