Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-12-19)

Fra Samme til Samme.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 19de December 1809 2 ).

Nyt véd jeg aldeles intet at berette Dem. Jeg har truffet den Foranstaltning, at De strax bliver fra Gehejmekonferensraad Baron Rosenkrantz underrettet om Fredsratifikationen.

s. 214 Jeg stoler aldeles paa, at De forinden Deres Afrejse underretter min Svoger om alt, hvortil ingen kan give mere Oplysninger end De, som haver saa megen lokal Kjendskab af Norge. Det er en sand Lykke for min Svoger at have saadan Vejledning og en saadan Ven, som De er det. Jeg skal aldrig glemme dette nye Bevis paa Deres Venskab.

Deres altid hengivne
Frederik R.