Danmarks Breve

Frederik Den Sjettes Fortrol...

s. II

Frederik Den Sjettes

Fortrolige

Brevvexling Med Norge

I

Aaret 1809.

Udgiven

Af

Carl Th. SØrensen.

KjØbenhavn.

Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & SØn).

Trykt hos J. Jorgensen & Co. (M. A. Hannover)

1889.

s. III