Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-02-11)

Vestgaard
d. 11. Februar 1814.

1.

Min kjære Anker.

Paa Søndag sees vi paa Eidsvold. Vil De aabne Brevet med de tre Segl til Thygeson og lade Traktaten afskrive til mig ved Deres Haandskriver, jo hurtigere jo bedre, og stykkevis ved hver. Forstaa mig vel: et Exemplar i det Hele, dernæst tilsendes den ham, atter forseglet med Deres tre Segl.

Den er kommen til Bekjendtgjørelse, men endnu ikke proklamationsvis til Folket.

Jeg lader nu Trontalen trykke. Jeg har havt megen Satisfaktion [Tilfredsstillelse] af min Reise, og mit Helbred er det ønskeligste.

I Slutningen af næste Uge maa De være reisefærdig.

Deres Ven

Christian Frederik.