Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-10-19)

41.

Briggen „Allart" i Fredriksværn d. 19. Oktbr. 1814.

I dette Øieblik modtager jeg Deres private Brev af 27. Septbr. og ser deraf, hvad jeg ei kunde se af Depechen af 6. Oktbr., at De nemlig har modtaget mit Brev af 6. Septbr. med Vekslerne. Det er mig dog kjært at vide, at De ei aldeles har savnet Efterretninger fra mig. De senere modtagne vil have oplyst Dem endmere og givet Dem et fuldstændigt Begreb om min Stilling s. 91 og de Bevæggrunde, der har ledet mine Handlinger. Mit Helbred er taalelig godt. Velvilligst

Christian Frederik.