Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-12-18)

44.

[I Chifre]

Augustenborgd. 18. Decbr. 1814.

Min kjære Anker.

Ubeskriveligen længes jeg efter Breve fra Dem, men egentligen kun for at vide, hvorledes De lever.

Min Følelse for, hvad der er godt, elskværdigt og skjønt, har ledet min Bestemmelse: Jeg opnaar sikkert den størst mulige huslige Lykke med Prinsesse Caroline af Augustenborg, som jeg nu har lært at kjende og som jeg inderligen elsker. Ei altsaa Politik. Jeg vil ei være det Offer.

Der kan ei mere være nogen Tanke om Forbindelsen med Prinsessen af Wales, hvis, som jeg dog ei ved, De kan have havt nogen Grund til at tro det muligt. Carolines Hjerte er for mig mere værd end alle Kroner.

s. 94 Hvor længes jeg efter at erf are fra Dem, om og hvori jeg kan være Dem tjenlig. Deres Ven

C. F.

Ponte-Corvo er meget vred paa Dem. Det vil altsaa intet du' i Norge. Kom, hvis De kan, i [Deres] Vens aabne Arme.

Christian Frederiks Forslag til et Norgessegl.