Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1816-03-22)

8.

Til Statsraad Anker.

Ordret.

Det er nu over et Aar siden, at jeg har Brev fra Dem. Jeg har tilskrevet Dem d. 22. Marts 1816 og erindret om Svar d. 5. Jnni, men selv med den sikre Leilighed fik jeg intet Svar. Dette bedrøver mig ligesaameget som det forundrer mig.

Meget tænker jeg paa Norges fortvivlede Pengeforfatning og paa al den Ulykke, som er undslettelig derfra.

Tror De mig ligegyldig ved denne Nød — mig, som har delt saa megen Nød med de Norske? — saa sig mig dog et Ord om Dem selv, min Ven, og om mine norske Venner overhovedet. Endnu engang beder jeg Dem indstændigt at benytte enhver Leilighed for at tilskrive mig. Jeg og mine er velbefindende og jeg forbliver nforanderlig Deres Ven.

[Ingen Underskrift.]

[Den netop anførte Skrivelse af 18. Decbr. 1816 er formentlig ikke bleven afsendt, da der foreligger]