Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1814-06-10)

16.

[I Chifre.]

Londond. 10. Juni 1814,

Formedelst den Kjøbmands Fraværelse, som lovede at befordre dette med Sikkerhed, kom det ei afsted. Nu kan jeg dog give Beretning, at jeg bar talt med Blücher, som sagde rent ud, at om Norge har de intet nævnt; at vi maa have Taalmodighed . „Das wird sich schon arrangiren." [Det ordner sig snart.] Prinsregenten bavde selv Aftenen forud — samme Aften de kom — bl. a. sagt, [at] Norge havde ikke gjort nogen noget, bavde en urgammel Sag. Derfor raadede [Blücher] at gjøre Bekjendtskab med en Statsrath, som han nævnte.

Da jeg sagde, at jeg ikke kjendte ham, tilbød han sig selv at ville bringe mig til ham. Det kunde da blive overlagt, hvorledes jeg bedst kunde komme til at overlevere Brevet til Kongen af Preussen og til Baron Hardenberg.

Jeg har nu Haab. Stol nu paa mig, Prins Christian. Paa Mandag reiser Konow, der bringer ♀ [Christian Frederik] atteren Depeche fra mig. Gud velsigne og bevare Dem!

[Uden Underskrift.]