Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-01?/1814-07-31?)

8.

til Jacques Dull i sidstnævnte By for at bede ogsaa ham tage sig af Grev Hardenberg-Reventlow og af Gustav Struve m. fl, hvorhos han udtaler sig om den engelske og den „soidisantu [saakaldte] svenske Blokade af Norges Havne.