Danmarks Breve

BREV TIL: Edward Cooke FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-01?/1814-07-31?)

10.

til Niels Aall og dennes to Reisefæller, der da var i Leith. Til de 3 sidstnævnte skriver han under 11. Juli saaledes (ordret):

„Værer hjerteligen velkomne, kjære og værdige Landsmænd. Igaar Eftermiddag modtog jeg Pakken med høistærede af 7., og i Eormiddag har jeg gjort de foreløbige Anstalter for at erholde af The Alien-Office de udfordrende Passer til Dem, mine Herrer, som Private — en Rubrik, der var den simpleste og vilde give den mindste Anledning til politiske Overlæg hos høie Vedkommende her paa Stedet, hvor man er fuldproppet af Betænkeligheder.

Jeg befrygter, at Admiral Hopes Brev ved at anmelde Dem allerede vil have givet Anledning til Vanskeligheder mod den simple Maade, jeg foretrak. Erfarer jeg, at dette virkeligen er Tilfældet, maa jeg gjøre Bevægelser paa en anden Kant, nemlig igjennem det udenlandske Departement.

Denne Kanal, er jeg bange, vil kræve nogen Tid. De maa være belavede paa dette, mine Herrer, og ikke blive ntaalmodige. Af mig skal ikke en Dag forsømmes. Dette er alt, hvad jeg i Aften faar Tid til at melde Dem. Med Posten imorgen skal De atter høre fra mig.

Deres ærbødige og hengivne Tjener

C. Anker."