Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Aall FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-12)

12.

til Statssekretær Kammerherre v. Holten i Christiania angaaende en Kornforsendelse;