Danmarks Breve

BREV TIL: Claude-Louis-Raoul de la Châtre FRA: Carsten Tank Anker (1814-06-24)

18.

Under 24. Juli skriver C. A. til den franske Ambassadør Grev de la Chastre og beder om en Sammenkomst.