Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-24)

19.

Samme Dag skriver han til Hr. Musgrave i Alien-Office for at forhøre, hvad der skal gjøres med dennorske Deputations Reisetøi, hvormed Kaptein Kruse samme Dag er kominen til London. Formodentlig maa Hr. Musgrave straks have svaret, thi Kl. 51/2 samme Eftermiddag