Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Andersen Feldborg FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-21)

21.

Samme Dato, 24. Juli, sees han at have skrevet til Hr. A. A. Feldborg med 10 Lstrl. for et lidet Skrift med Titel: „Cursory Remarks“, han havde udbredt efter C. A.s Opfordring;