Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carsten Tank Anker (1814-07-30)

32.

Den 30. Juli tilskrev han Morning Chronicle for at protestere mod, at et Medlem af det norske Storting skulde have ytret en unorsk Anskuelse, saaledes som en i Bladet indtagen Korrespondance fra Stockholm meddeler.

„En saadan forræderisk Tale," skriver han, „vilde have udsat Vedkommende for Nationens Foragt og Had. Den hele Historie er lavet."