Danmarks Breve

BREV TIL: Nicholas Vansittart FRA: Carsten Tank Anker (1814-09-10)

41.

Den 10. Septbr. skriver C. A. til sin gamle, eller rettere sin forhenværende Ven, Vansittart, der var Chancellor of the Exchequer, for gjennem ham at komme i Forbindelse med Erkebispen af Canterbury, der havde til Hensigt at forestaa en Pengeindsamling til nødlidende Nordmaend.

Samme Dag skrev han til Patrick Borthivick i Leith for at formaa ham til at sætte en lignende Subskription igang i den Del af Landet.