Danmarks Breve

BREV TIL: Karl August von Hardenberg FRA: Carsten Tank Anker (1814-09-13)

42.

Under 13. Septbr. skriver C. A. til Rigskansler Fyrst Hardenberg i Berlin for at formaa denne til at ophœve det Forhud, som den preussiske Regjenng d. 19. Juli havde givet mod al Handel med Norge.

s. 518 „Je sens bien, Monseigneur," tilføier han, „que je ne suis pas l'organe accrédité par le moyen duquel pareille demande devrait vous parvenir. Mais considérant que ma malheureuse patrie n'est autorisee à avoir d'interprête nulle part,' j'en appelle à vos sentimens d'humanité pour que ce trait de bienfait [bienfaisance] puisse être manifesté envers un peuple souffrant. L'accueil graciéux et flatteur que vous avez daigné m'accorder me fait espérer que vous voudrez gracieusement vous occuper d'un objet si important — si même ce n'est qu'en simple individu que j'ose en faire mention.

La Norvège est dans le plus grand besoin de vivres et lesétats de Sa Majesté Prussienne en abondent. II parait done que Tintérêt réciproque ainsi que la justice dictent la révocation d'une défense promulguée dans des vues qui semblent être gagnées."

[Jeg ved nok, naadige Herre, at jeg ikke er det offentlig anerkjendte Organ, hvorigjennem et saadant Andragende burde tilstilles Dem. Men da mit ulykkelige Fædreland ikke er berettiget til at have en Tolk nogetsted, vover jeg at paakalde Deres Durchlauchtigheds menneskelige Følelser, for at denne Velgjerning maa blive vist et lidende Folk.

Den elskværdige og for mig smigrende Modtagelse, Deres. Durclilauclitighed gav mig, giver mig Haab om, at De velvilligen vil tage Dem af en saa vigtig Sag, uagtet det kun er i Egenskab af Privatperson, at jeg vover at omtale den.

Norge har stor Trang til Levnetsmidler, medens Hans Preussiske Majestæts Stater bar Overflod deraf. Det synes derfor, at baade gjensidig Fordel og Retfærdighed taler for Ophævelsen af et Forbud, hvis Maal allerede synes naaet.]