Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Olivarius Bugge FRA: Carsten Tank Anker (1814-09-26)

49.

Samme Dato sender han Biskop Bugge i Trondhjem et Udklip af Times og beder ham om „i Sandhedens Sprog og med al den Styrke, De saa mesterlig besidder, at meddele mig Trøndernes sande Stilling". „Sagen", tilføier han, „kan endnu gives mere end en Vending, og der er intet, som jeg jo vil og er pligtig at foretage, naar jeg kan stole paa Nordmændenes Enigbed i at gjøre kraftig Modstand. Men er man feig og er Hosekræmmer, da vilde det være nnyttigt at sætte Pen til Papiret. Gid alle vore Kjøbstæder og Strande var beboede af vore Fjeldfolk, da vilde Svensken styrte som Fluer. Nu er man færdig at bede bam tilbords og byde ham den bedste Vin af Kjelderen. Jeg maa enten til Wien eller hjem og kan som en Mand, der bør holde sit Ord, ingen af Delene, fordi jeg er antastet for nogle Tusinde Lstrl., som en vederstyggelig dansk Forordning (af 1807] forpligtede mig at betale til Kongens Kasse. Tror mine Landsmænd, at jeg kan være til nogen væsentlig Nytte hjemme eller i AVien, da maa vederheftige [Mænd] enes om en Graranti. Penge behøves ikke.