Danmarks Breve

BREV TIL: Edmund Bourke FRA: Niels Rosenkrantz (1814-07-23)

4.

Fra Udenrigsministeren

Kjøbenhavnd. 23. Juli 1814.

til Gesandten i London, Hs. Eksc. Greheimeraad Bourke.

Da jeg ser af Deres Ekscellences Skrivelse af 12. ds., Nr. 50, at Generalkonsulen ikke har erholdt 14 Sømænd, som ansees for at være Norske, frigivne fra Krigsfangenskabet, uagtet de var Danske, maa jeg paalægge D. Eksc. at antage Dem disse kongelige Undersaatter og andre i lignende Tilfælde, saa de maa erholde deres Frihed.

Derimod kan jeg ikke være af den Mening, at norske Matroser er at reklamere, fordi de har tjent paa Kongens Krigsskibe.

Rosenkrantz.