Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1803-05-06)

3.

London6. Mai 1803.

Jeg lader følge et Aftryk af Sir Sidney Smiths nyskabte Vaaben. Naar man ved, at han med barnagtig Ængstelighed har anholdt om denne Udmerkelse, saa fuld af daarlig Stolthed, saa ser man, at nævneværdig Tapperhed kan være forenet med aabenbar Forfængelighed. Den sande Helt burde vel være beskeden, Sir Sidney er det modsatte.