Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1805-10-02)

5.

Christiania2. Oktbr. 1805.

Det var en Fredag Aften, at jeg nod den Glæde af Lykønskning til min forestaaende Reise til Norge paa Sorgenfrey og af Dem, elskede Prins. Det er forgjæves at ville forsøge paa at beskrive de Følelser, som opvækkes ved at gjense de Steder, hvor vi nød rene Glæder, uden Frygt, uden ærgjerrig Forventning, næsten uden Ønsker. Dyrebare Prins, kom og elsk Norge, det er: kom og kjend det. Jeg kan sige, at Landets stolte Skjønheder oplivede mig ligesom før. Jeg har et Par Dage været hos Per Anker paa det herlige Bogstad, hvor Vertens s. 571 milde Mine bød mig den kjærligste Velkommen; hvor skjønt er ei det Sted! Nu er jeg her i salig Bernt Ankers Graard, hvor alting er prægtigt. Tepper, Ure, Malerier, Kobbere, Lysekroner, Silkegardiner, rige Fryndser, nye Møbler allevegne. Jeg har 5 Værelser for min Person. Men alt er tomt, og med tunge Tanker vandrede jeg omkring mellem alt dette kostbare, — igjen overbevist om, at Pragt er intet og Tilfredshed — alt. Jeg er ene, jeg savner min Ven, det lyse Hoved, som oplivede Stedet, og som altid modtog mig med den Udmerkelse, der er mig kjær og smigrende, nævnelig Venskabs aabne Arme.

Grøden har iaar været skjøn, Udskibningen til England har været god.