Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1806-05-24)

7.

Kjøbenhavn24. Mai 1806.

Endelig er det deilige Enrum solgt for 30 000 Rdr. til Konferentsraad Colbjørnsen, som først har været saa heldig at sælge sit Sted i Nærum for 60 000 Rdr. til Grev Trampe. Enrum vil altid finde villigere Beilere end hint; som Lyststed betragtet er det tusindfold smukkere, skjønt Huset er maadeligt. Enhver er glad i sit, jeg er glad i mit lille Rolighed, men endnu mere med mit stolte Eidsvold. Gid jeg kunde leve at se Dem der, elskede Prins. Jeg skal skynde mig at pynte det lidt op, men. det kræver Tid.