Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1806-06-11)

8.

Kjøbenhavn11. Juni 1806.

Referat: [Hermed sendes Prinsen en Afskrift af 2 Taler, C. A. har holdt i det danske asiatiske Selskabs Greneralforsamling d. 19. Mai s. Aar i Anledning af et Sølvservice med Indskrift: „D. A. C. hædrer Carsten Anker“, som Direktionen for Generalforsamlingen havde foreslaaet anskaffet som en Æresgave til C. A., hvilket Forslag enstemmig bifaldtes.]