Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1807-01-05)

10.

Kield. 5. Januar 1807.

Hid kom jeg sidste Lørdag Aften. Søndagen for Taflet havde jeg Audiens hos H. K. H. Kronprinsen. Her er nok at tage vare. Den svenske Legationssekretær Baron Taube kom hid iforgaars efter at have reist Dag og Nat.