Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1807-02-20)

12.

Hamburgd. 20. Febr. 1807.

Nu har jeg den Glæde at kunne indberette D. K. Høihed, der tager saa megen Del i mine Anliggender, at det er lykkedes mig at udføre min Negociation.

Om 1200000 Mrk. Banco har jeg Vished, og 800 000 Mrk. er allerede indbetalte til et Handelshus, der har Kommissionen her paa Stedet.