Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1807-04-05)

15.

Hamburgd, 5. April 1807.

Oversættelsen af Hamlet og Cæsar har jeg læst med største Interesse. Grid jeg maatte faa Tid til at læse idetmindste nogle Scener deraf for D. K. H. og for Prinsessen.

Hele Hamburgs Garnison møder udenfor Altonaerport for at aflægge Troskabsed til de Franske. Den gemene Mand sverger saa ofte og saa mange Slags Eder, man vil have!

Et Parti til Wandsbeck med Schimmelmanns Familie hindrer mig denne Gang fra at være omstændeligere.