Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1807-04-10)

16.

Hamburgd. 10. April 1807.

Vi har kun at underkaste os i Støvet og tilbede hans evige Visdom, som ved, hvad der er os tjenligt. Vi øiner det ikke. Modgang er os ofte gavnligt, maaske mere i den høiere end i den lavere Stand. Men hvor tungt at se Haab, ja Vished om huslig Glæde lagt i Graven. 1 Alt bør befæste vort Haab om den evige Lyksalighed. Religionen kan ene trøste Dem, min høitelskede Prins. Prinsessen er mest at beklage. Efter at have lidt saa meget og saa længe — — —.

Hvor haard er ikke Fruentimmerets Lod i Forligning med vor, og dog er man saa streng i Domme og Fordringer mod et Kjøn, der savner saa mange af Mandens Fortrin, men som udgjør dennes Prydelse og Glæde i Livet.

Gid at Prinsessen nogenledes fandt sig i det uerstattelige Tab. Hendes Helbred er nu Hovedsagen.

I næste Uge er jeg vist færdig herfra, og da gaar jeg over Pløen tilbage. Alt kan oprettes, thi Gud er god.