Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1808-12-11)

26.

Kjøbenhavnd. 11. Decbr. 1808.

Indlagt giver jeg mig den underdanige Frihed at fremsende de omskrevne 2000 Bdr. — Jeg kan bie dermed til Slutningen af dette melankolske Aar.