Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1809-03-11)

28.

Kjøbenhavnd. 11. Marts 1809.

D. K. H. kan stole paa at erholde mine Tanker om Kunstakademiet i næste Uge.