Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1811-05-11)

31.

Kjebenhavnd. 11. Mai 1811.

Indlagte modtog jeg med Posten idag med Befaling straks at levere det, da det hastede.

Man beretter 1 mig, at Grev Holstein har faaet Tilladelse til at reise til Kjøbenhavn, og i den Anledning ytrer man bestemt, at man ingen Tillid har til ham og paalægger mig at advare D. K. H. for at betro den lille Prins til ham.

Arme Moder, som endnu tror dette Besøg saa vist, at det kun gjælder Valget af Vergen.

Man ser ingen, klager over upasselig Nysgjerrighed, at der endog har været Tilfælde, i hvilke man har kunnet fortælle noget om, hvad der stod i D. K. H.s Breve til........

Man beder derfor, at D. K. H. vilde vælge enten at skrive under Madam Hartmans Kuvert eller gjøre et Omslag til Madam Horn.

s. 590 Jeg adlyder kun i at frembringe alt dette, men jeg adlyder kun mit eget Hjerte, naar jeg o. s. v.