Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1812-05?/1812-06?)

[37.]

Deres Rapport 1 om Eorvalterens Reise [i Sverige] er vist tilhændekommen; men den taber sig i Forretningernes Mangfoldighed, og De maa ikke undre Dem over, at Svar udebliver, hvorvel den ikke kan have været andet end velkommen. Nu skal jo Grænsen udenfor den almindelige Landevei være spærret, ellers burde en slig Reise paany være af Interesse.

Den almindelige Stemme kalder mig til Norge; men jeg bliver vist her; hvor jeg er, skal efter Evne stræbe at opfylde min Pligt.

Det sidste Brev fra H[olstein] 2 var bittert, fordi man troede, at jeg til Efteraaret gifter Caro[line] fra Augustenborg, hvilket der dog aldeles ikke er Tanke til for det første.

s. 596 Min Søster Julianes Bryllup er bestemt til d. 22. August, men der bliver neppe noget af, 1 hvis vi omgjærdes af Fiender.

Jeg haaber, De har truffet Hansen og Mailing i Norge. Jeg ønsker disse Herrers Bestræbelser alt muligt Held.

En Indbydelse til Bidrag for et Medaljestempel, skaaren til Præses ved Det K. N. Videnskabernes Selskab, har havt ligesaa god Fremgang blandt Selskabets Medlemmer her som i Norge. Dens Beløb her var 1100 Rdr. Det gaar ret godt med dets Virksomhed. Jeg har idag ekspederet en stor Paket til Selskabet.

Mine Søstre lader Deres Datter [Annette] hilse.

[Uden Underskrift.]

[I April 1812 sendte C. A., vistnok fra Eidsvold, Prins Chr. Fred, følgende Oversigt over Norges politiske Stilling.

Det ser ud, som om Prinsen og C. A. allerede da tænkte paa at virke for Norges Bestaaen som selvstændigt Kongerige.]