Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1813-03-24)

49.

Bærums Jernverkd. 24. Marts 1813.

Dechifreret af Christian Frederik.

[I Chifre]: Efter 4 Maanedes Fraværelse er jeg igjen kommen herind for at se til min stakkels [Datter] Annette.

Man ikke alene venter en Opløsning, men endog ønsker den, hvorved man sans compliment [uden søde Ord] forstaar Skilsmisse fra Danmark og Forening med Sverige. Jeg har hørt Sagens Ide som Uafhængighed nævne, men aldrig Underkastelse for Sverige.

Man mener, at et Forslag om Afstaaelse vil komme fra Rusland til Danmark. Man mener, at England som fornærmet ikke finder dette at være en Ulykke for Danmark.

Hvad der forundrer mig, det er denne politiske Kombination, som man her næsten aldrig giver sig af med, og som jeg anser s. 611 for en indirekte Følge af de svenske Herrers sidste Nærværelse i Christiania. Ikke at tale om den nu forsvundne norske Afsky for svensk Herredømme. Man taler om egne Love, egne Embedsmænd og Stænder etc. Nei, nei, vil vor Konge ikke mere have os, saa skal Norge søge at blive uafhængigt under engelsk og russisk Garanti, og saa vælger vi Bern, ædle Prins, til vor Konge, saaledes kunde Danmark og Norge igjen blive forenede, og en Grundvold blive lagt til en forbedret Indretning, grundet paa. den erhvervede Erfaring.

Vilde Kongen høre paa redelige og tænkende Mænds Raad, saa bidrog han selv til denne Plans Udførelse, naar han tydelig saa, at han ikke kunde beholde Norge, og begyndte med at lade D. K. Høihed reise herop. forsynet med en hemmelig Instruks om at negociere med England i Nødsfald, thi England er deneneste [Magt], som redder Norge fra Sverige.