Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1813-05-24)

51.

Eidsvold Jernverkd. 24. Mai 1813.

Min naadige Prins.

Man skrev mig til i forrige Uge, at D. K. H. ventedes sidstleden Tirsdag Aften til Christiania. Jeg arrangerecle mig saaledes, s. 615 at jeg kunde være i Byen Lørdags Aften, som var den første mulige Tid at rive mig løs.

Igaarmorges flk jeg med Ekspres D. K. H.s velsignede Brev. Jeg burde og vilde straks have reist, om ikke Tilstanden her som overalt var saa ulykkelig, at man næsten er sønderstødt af de farligste Omsorger. Man kunde være fristet til at rømme fra sit Hjem; men man er trukken i Ornat liver Time paa Dagen. Imorgen tidlig river jeg mig løs og opvarter D. K. H. samme Aften. Vær velkommen til stakkels Norge. Gud styrke Dem, mageløse Prins, i dette farlige og afgjørende Øieblik. Religion og Manddom bliver som altid Deres bedste Veiledning.

Ponte-Corvos Parolbefaling ved Afreisen fra Pommern lader jeg til Overflod underdanigst følge indesluttet.

Jeg sender dette med Ekspres.

Tro og underdaning hengiven

C. Anker.