Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Anker FRA: Carsten Tank Anker (1815-03-17)

2 b.

Under 17. Marts s. A. skriver C. A. atter til Peder Anker og minder om Rugpengene. Samme Dag skriver han til Christian Frederik om den Bestyrtelse, Napoleons Hjemkomst fra Elba vakte i de høiere Kredse i London.