Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Peder Anker (1815?)

[8.]

Ovenstaaende Skrivelse blev sendt C. A. tilligemed et privat Brev af 27. s. M., hvori Peder Anker bl. a. anfører, „at cer ingen Tvivl bliver om, at Stortinget jo vil konfirmere Pensionen, thi man kan og bør jo ikke glemme din Iver for Norges Vel. Angaaende dit Udlæg for Korn, har Kongen for 3 Uger siden befalet Statsraadet at remittere dig dette, saa jeg formoder denne Sag er eller bliver snart afgjort.

P. A.“