Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carsten Tank Anker (1815-05-01)

13.

I et Brev af 1. Mai 1815 til Handelshuset P. Borthwick et Comp, i Leith underretter G. A. dette om, at det norske Finantsdepartement har besluttet at sælge den meget omskrevne Rug og beder Huset for Fremtiden korrespondere i denne Sag med nævnte Departement.