Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Carsten Tank Anker (1815-07-07)

19.

I et Brev til Christian Frederik af 7. Juli 1815 giver C. A. en Oversigt over den politiske Stilling i Europa efter Waterloo- s. 661 slaget, hvorpaa han meddeler, at han haaber at komme hjem i September, da Kronprins Carl Johan med Følge skal overnatte paa Eidsvold Verk. Han fortæller, at Peder Anker og de norske Statsraader bor i det Pechlinske Hus i Stockholm, hvor P. A. maa betale 2500 Rdr. Bko. i Husleie. Hans Gage er 3000 Lstrl., hvortil han selv har lovet at lægge 1000 Lstrl. aarlig. Kronprinsen har spist 2 Grange bos bam. 2 Gange om Ugen er der Statsraad og 2 Grange Taffel bos Kronprinsen. 1 à 2 Gange ugentlig er man hos Dronningen [Hedvig Elisabeth Charlotta] om Aftenen. Der skal man konversere rundt et grønt Bord, medens. Damerne arbeider. Da gjælder det, siger P. A., at være i godt Lune.

I Christiania skal Kongen bo i Palæet, Kronprinsen i Stiftsgaarden og Grev Essen i Haxtbansens Gaard. Muren til Bernt Ankers Have nedrives, et Jerngitter opføres, og der skal gives Fester i Haven.

Per Anker skriver som følger: „Erik var først bestemt at følge Prins Oscar til Stockholm for at blive bos bam der, men dette blev forandret derhen, at Adjutanterne skulde alternere hvert halve Aar imellem Stockholm og Christiania“.